FMB Bandsåg Zeus

Övrig information & tillbehör

Automatisk bandsåg för kapning 0°. Standard

Sågbåge, skruvstycken och vagn
förflyttas med hydraulcylindrar. För att optimera
kapningen regleras sågbladets nedfart
med en avvägd ventil. Motordriven
sågbladsborste. Skruvstycken för låsning
av arbetsstycket placerade både före och
efter kapningsstället. Skruvstyckets planytor
för kapning och vagn försedda med
härdade pluggar som kan bytas om de
slits ut.

Mekanisk varvtalsreglering för
ett brett område av bladhastigheter.
Maskindata
Artikelnummer 117584
Kapacitet runt 240mm
Kapacitet fyrkant 270x240mm
Banddimension 3180x25x0,9
Tillverkningsår 1995