FMB Bandsåg Zeus

Övrig information & tillbehör

Automatisk bandsåg för kapning 0°. Standard


Sågbåge, skruvstycken och vagn

förflyttas med hydraulcylindrar. För att optimera

kapningen regleras sågbladets nedfart

med en avvägd ventil. Motordriven

sågbladsborste. Skruvstycken för låsning

av arbetsstycket placerade både före och

efter kapningsstället. Skruvstyckets planytor

för kapning och vagn försedda med

härdade pluggar som kan bytas om de

slits ut.


Mekanisk varvtalsreglering för

ett brett område av bladhastigheter.


Maskindata
Artikelnummer 117584
Kapacitet runt 240mm
Kapacitet fyrkant 270x240mm
Banddimension 3180x25x0,9
Tillverkningsår 1995