Akyapak 4 vals AHSY 430 x 2600

Maskindata
Artikelnummer 117305
Övervals diameter 430mm
Undervals diameter 390mm
Sidovals diameter 330mm
Kapacitet förbockning 30mm
Kapacitet rundbockning 40mm
Arbetslängd 2600mm
Tillverkningsår 2007
Maskinlängd 5560mm
Maskinbredd 2180mm
Maskinhöjd 2200mm
Maskinvikt 22300kg
PDF