MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PRESSES / PRESSAR
Stock number:116149

Taluritpress 75 ton inkl hydraulagg. och vtg-sats
För skarvning och pressning av vajer
4 satser verktyg ingår, dimensioner 20-24-28-32 mm.
Tillverkning: 2012


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail