MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:LIFTING EQUIPMENT / LYFT TILLBEHÖR
Stock number:116025

Dieseltruck 3 ton i nyskick!
Drifttid: 151 timmar
Långgafflar


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail