MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:TUBE AND PIPE WORKING MACHINES / RÖR & STÅNGBERBETNINGS MASKINER
Stock number:115969

Roundo SR1 Spiral-rundningsmaskin
Bockningsmaskin för bl.a plattjärns-spiraler med digital visning.
Kapacitet max 50 x 6 mm.


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail