MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:WELDING / SVETSUTRUSTNING
Stock number:Svetslägesställare 150 kg

Svetslägesställare kapacitet 150 kg.
Max kapacitet 150 kg. Bordets diam 380 mm. Tilt område 0-90 grader.
Manuell tiltning med vev. Dimensioner: 673 x 645 x 435 mm.


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail