MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:VARIOUS / DIVERSE
Stock number:113653

MULTIFEED MX-1B 1500mm Kortstångsmagasin
Kortstångsmagasin MULTIFEED MX-1B 1500mm


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail