MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:VARIOUS / DIVERSE
Stock number:112863

VDK Stångmagasin
Stångmagasin VDK
Fabrikat: VDK
Hydrauliskt
Modell: 40-6
Tillv: 1990
6 st Pipor
6-40mm


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail