MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:VARIOUS / DIVERSE
Stock number:112555

GES PLC 3305 Spänningsutgämnare med transformator
Spänningsutgämnare med transformator GES PLC 3305
Inkommande 380/220 volt
Utgående 380/220 volt
Effekt 30 KW
Produktnr 443003

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail