MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:SHEARS / GRADSAXAR
Stock number:Geka

GEKA Micrcrop 36 Profiljärnsax
Profiljärnsax GEKA Micrcrop 36
Kapacitet:36ton
Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail