MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:SAWS / SÅGAR
Stock number:HFA-400

AMADA HFA-400 Helautomatisk Bandsåg CNC
Helautomatisk Bandsåg CNC AMADA HFA-400
Max Kapacitet:420mm
Sågbandsdim:4570x41x1,3mm
CNC-styrd kapar olika längder ur samma stång.
Snedkapningsutrustning
Nollpunktsökning
Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail