MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:TUBE AND PIPE WORKING MACHINES / RÖR & STÅNGBERBETNINGS MASKINER
Stock number:117482

Roundo Profilbockningsmaskin R72-S
Standardutrustning:

Vertikalt lagrade bockningsaxlar (för horisontal bockning)
Hydraulisk steglös variabel drivning på samtliga tre bockningsaxlar via långsamtgående hydraulmotorer. En motor för övre axeln och en för de båda undre axlarna
Automatisk kompensering av skillnaden i hastighet mellan övre rullen och undre rullarna.
Hydraulisk reglering av de undre rullarna.
SKF rullager i samtliga huvudlagringar, Härdade kugghjul som löper i oljebad,
En sats härdade bockningsrullar för T-platt-, vinkel- och fyrkantsstänger
Instruktionsbok.

Utrustning utöver standard:

Mikrohydraulisk reglering av de undre rullarna
Digitala skalor som visar de undre rullarnas lägen
Joysticks på manöverpanelen inkl. elektronisk hastighetsreglering och digitala skalor för de undre rullarna
Digitala skalor som visar styrrullarnas lägen vid reglering i höjdled
Digitala skalor som visar styrrullarnas lägen vid reglering i axiell riktning
Motoriserad höjdinställning för tryckknappsmanövern

Se bilder för kapacitet
Tillverkning: 2013


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail