MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:CNC MACHINES MILLING / CNC MASKINER FRÄS
Stock number:117647

Abene CNC fräs VHF 500 + 4de axel
Styrsystem: Heidenhain LE 415
Bordsstorlek: 1200x450
X rörelse: 650mm
Y rörelse: 480mm
Z rörelse: 500mm
Spindelkona: ISO 40
Maskinvikt: 2400kg

Utrustad med kylvätskeutrustning, extra verktyg samt 4de axel.


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail