MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:SHEETMETAL WORKING MACHINES / PLÅT MASKINER
Stock number:117605


Roundo rundvals PS-310 2500 x 12 mm
Valslängd: 2500mm
Kapacitet förbock: 12mm
Kapacitet rundbock 3xövervals dia: 18mm
Kapacitet rundbock 5xövervals dia: 20mm
Maskinvikt: 10500kg
Tillverkningsår: 1978

Utrustad med:
Toppstöd
Digital visning av valsläge
Konbockning


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail