MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117607

Värnamo u2 MultiMill
Bordets yta:1525x305
Längdrörelse:1075mm
Tvärrörelse:310mm
Vertikalrörelse:450mm
Horisonatspindel:ISO-50
Hastigheter Horisontal:40-1800r/min
Vertikalspindel:ISO-40
Hastigheter vertikalspindel:90-2000r/min
Pinolrörelse: 75mm
Digital i tre axlar, snabbtransport
Vikt:2700kg


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail