MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117557

Abene Fräs VHF 3 BS
x=715 Y=275 Z=495 mm
Bordyta 1200x320mm
Kona ISO 40
Spindelhastighet 44-2000R/M 12steg
Matning bord 26-1200mm/min
Matning vertikalt 13-600mm/min
Digitalutrustad Heidenhain 3axlig digital
Snabbmatning
Borrande pinol
Tillverkningsår 1988
Maskinvikt 1280kg


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail