MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:TUBE AND PIPE WORKING MACHINES / RÖR & STÅNGBERBETNINGS MASKINER
Stock number:116883

Rörbock Unicorn XOTH 40TB
Modell:XOTH 40 TB
Dimensioner på maskin:
Längd:4845mm
bredd:1150mm
Höjd:1520mm
Operatörshöjd:1040mm
Motor:7,2kW
Max bocknings moment:3220Nm
Max rördimension:40x2mm
Min rördimension:6x1mm
Max böjningsradie:200mm
Min böjningsradie:15mm
Max böjningsvinkel:180 grader
Max längd på rör:3500mm
Max programnummer/programsteg:60/15
Tillv:1998Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail