MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:TUBE AND PIPE WORKING MACHINES / RÖR & STÅNGBERBETNINGS MASKINER
Stock number:117228

Roundo ringbock R3
Kapacitet plattjärn högkant 75x15mm
Kapacitet Plattjärn lågkant 180x20mm
Kapacitet vinkeljärn fläns utåt 75x7mm
Kapacitet runjärn 50mm
Valsningshastighet 7m/min
Rullarnas diameter 225mm
Motor 3hp
Vikt 1250kg
Tillv. 1972


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail