MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:CNC MACHINES MILLING / CNC MASKINER FRÄS
Stock number:117358


Mazak Fräsmaskin VC 430 Smart
Styrning: Mazatrol Smart control
Rörelse X: 560mm
Rörelse Y: 430mm
Röresle Z: 510mm
Spindelvarvtal: 12000rpm
Spindelkona: BT40
Antal verktyg i växlare: 30st
Storlek bord: 900 x 430mm
Maskinvikt: 4800kg
ÅRsmodell: 2011

Kylvätskeutrustning, Kylning genom spindel 15bar, Maskinbelysning
EIA/ISO programering, Synkroniserad matn/varvtal vid gängning
Mazacc 2D höghastighetsfunktion, Mazatrol tornado (gängning/fräsning)
RJ45 nätverksuttag i kontrollpanelen

Verktygslängdmätning & verktygsbrottskontroll, Synkroniserad gängning
G00 Slope, 2mb extra minneskapacitet,


Company name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail