MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:SHEETMETAL WORKING MACHINES / PLÅT MASKINER
Stock number:117365

Ystad Hydraulisk Kantvik 2000 x 4 mm
Kapacitet: 2000x4mm

Går att ställa in upp till 3st bockvinklar


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail