MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:SAWS / SÅGAR
Stock number:117346

FMB Bandsåg Olimpus 3
En tvåpelarstyrd halvautomat för gering +/- 45 grader. 2-hastighets motor 35-70 m/min, Motordriven rensborste, Snittlinjebelysning, Vibrationsdämpare, Centralsmörjning, Komplett kylvätskeutrustning, Självhållande bladspänningsautomatik, Konstanthållande skärtrycksventil för nedmatning, Elektriskt styrd klämmback, Handvevad geringsback

Årsmodell: 1994

För teknisk data se PDF


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail