MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117303

Fräsmaskin Aciera F3
Bordets längdrörelse:300mm
Bordets vertikalrörelse:260mm
Spindeldockans tvärröelse:135mm
Trumskaldelning, 1 delstreck=0,02mm
Avstånd bord till frässpindelcentrum:25-285mm

Frässpindel:
Borrning för spännhylsor:20mm
Spänndiametrar:1-16mm
Spindelvarvtal:95-1500r/min

Automatisk matning:
12-19-32-58mm/min
Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail