MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:SHEETMETAL WORKING MACHINES / PLÅT MASKINER
Stock number:117318

Davi 4-Vals Rundvals MCA 1515
4-vals Davi MCA-1515
Valslängd: 1500mm
Kapacitet förbock. 5mm
Kapacitet rundbock: 6mm
Härdade valsar
Dia övervals: 145mm
Dia sidovalsar: 125mm
Konbockningsutrustning
Tillverkning: 2008Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail