MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PRESSES / PRESSAR
Stock number:117308

Stenhöj Verkstadspress 60 ton
Presskraft: 60Ton
Presshastighet: 10/5mm/sek
År: 1995.


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail