MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PERIPHERAL / KRINGUTRUSTNING
Stock number:117307

Silverstone Staplare manuell
Max lyftkapacitet: 1000kg
Max lyfthöjd: 1500mm


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail