MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PERIPHERAL / KRINGUTRUSTNING
Stock number:117262

V.Aa. Gram Cyklon med fläktmotor RVH 50-O2
År: 2014.
Vikt: 187 kg.


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail