MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PERIPHERAL / KRINGUTRUSTNING
Stock number:Kiekens dammsugare KE1118

Kiekens dammsugare KE1118
Modell: KE1118
Nätspänning: 1fas 230v


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail