MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117240

Värnamo u2 MultiMill
Bordets yta:1525x305
Längdrörelse:1075mm
Tvärrörelse:310mm
Vertikalrörelse:450mm
Horisonatspindel:ISO-50
Hastigheter Horisontal:40-1800r/min
Vertikalspindel:ISO-40
Hastigheter vertikalspindel:90-2000r/min
Pinolrörelse: 75mm
Digital i tre axlar
Vikt:2700kg


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail