MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:CNC MACHINES MILLING / CNC MASKINER FRÄS
Stock number:114298


Bäddfräs MRF typ Toledo
Styrsystem Fagor 8025
Bord 1750 x 600 mm.
X = 1200 mm
Y = 600 mm
Z = 600 mm.
Spindekona: ISO 50
Spindelvarvtal: 67-2500rpm
Antal växlar: 12 st


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail