MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:LATHES / SVARV
Stock number:116468

Profila Svarv 1A 64
Dubbhöjd: 400mm
Sving över bädd: 800mm
Sving över tvärslid: 450mm
Dubbavstånd: 1400mm
Spindelgenomgång: 85mm
Snabbtransport: Längd/Tvär
Varvtal: 7,1-750r/min
Huvudmotor: 17 kW
Maskinvikt: 9 800kg
Digital i två axlar


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail