MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117125

TOS Fräsmaskin FGH-32
Vikt: 2250kg
Bordsyta: 1250*320mm
Längdrörelse X: 900mm
Tvärrörelse Y: 300mm
Vertikalrörelse Z: 400mm
Matning x: 14-900mm/min
Matning y: 14-900mm/min
Matning z: 4-250mm/min
Spindelkona: ISO50
Spindelhastighet: 31.5-1400rpm


3-axlig digital.


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail