MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:117068

VMA Värnamo Fräs FU-3
Serienr: 3106
Vikt: 3400kg
Bordsyta: 1625*350mm
Längdrörelse X :1125mm
Tvärrörelse Y :355mm
Vertikalrörelse Z :450mm
Matning x: 15-1100mm/min
Matning y: 15-1100mm/min
Matning z: 15-1100mm/min
Snabbtransport x:
Snabbtransport y:
Snabbtransport z:
Vertikalpindelkona: ISO40
Spindelhastighet: 90-2000rpm
Spindelmotor: 7,5hk
Horisontalsindelkona: ISO50
Spindelhastighet: 40-1800rpm
Spindelmotor:15hk
Pinolrörelse: 75mmDenna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail