MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Youtube
Facebook
Category:MILLING MACHINES / FRÄS MASKINER
Stock number:116989

Deckel FP1 Fräsmaskin
Längdrörelse X-250mm
Tvärrörelse Y-150mm
Vertikalrörelse Z-340mm
Drivmotor- 1,0/1,5kw
Spindelvarvtal-40-2000rpm
Arbetsmatning-2-500mm/min

Skåp med tillbehörCompany name:
Contact name:
Email-adress:
Adress:
Zipcode:
City:
Phone:
Fax:
Message:
Sales:
Lasse Cehlin 0451-84020 lasse@erlandsson-hjorth.se
Robin Cehlin 0451 84020 robin@erlandsson-hjorth.se

Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail