MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:SHEETMETAL WORKING MACHINES / PLÅT MASKINER
Stock number:117170

Roundo 3-vals PS-310 2500 x 12 mm
Modell PS-310
Max kapacitet förbock:2500x12mm
Max kapacitet rundbock:2500x18mm
Valsdiameter:310mm
Motoreffekt:11kW
Maskinvikt:9 800kg
Maskindimention:
Längd: 4140mm (+600mm med öppen bygel)
Bredd: 1490mm (+900mm med sidostöd helt utfällt)
Höjd: 1630mm (+3350mm med toppstöd)
Härdade valsar
Konbockning
Hydrauliskt sidostöd
Elektriskt toppstöd
Tillverkning:1983Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail