MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PERIPHERAL / KRINGUTRUSTNING
Stock number:117117

Anslag 4 axlar
Styrt i X, R, Z1 och Z2
2 st MITSUBISHI servon till Z axlar


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail