MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:SHEARS / GRADSAXAR
Stock number:117115

Br WIKSTRÖM BWP 50H profiljärnsax
Presskraft 50 tonDenna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail