MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:VARIOUS / DIVERSE
Stock number:116208

Fastspännings chuck självcentrerande / backskiva för större detaljer
Självcentrerande 3-back chuck med individuellt ställbara backar.
Kapacitet 85-1300 mm.
Pris: 35 000:- SEK. ( Ny )


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail