MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PRESSES / PRESSAR
Stock number:116448

JOCHNICK & NORRMAN 300 ton hydraulpress
Tillv: 1962
Ombyggd: 1980


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail