MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PERIPHERAL / KRINGUTRUSTNING
Stock number:TP900

Tippcontainer 900 l
Kapacitet: 1500 kg / 900 L
Vikt: 150 kg
Yttre dimensioner: 1495x1215x870Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail