MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PERIPHERAL / KRINGUTRUSTNING
Stock number:TP600

Tippcontainer 600 l
Kapacitet: 1500 kg / 600 L
Vikt: 105 kg
Yttre dimensioner: 1495x860x865Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail