MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PERIPHERAL / KRINGUTRUSTNING
Stock number:TP300

Tippcontainer 300 l
Kapacitet: 1500 kg / 300 L
Vikt: 75 kg
Yttre dimensioner: 1390x800x765Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail