MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:PERIPHERAL / KRINGUTRUSTNING
Stock number:113109

Diabasskiva
Mått: 1000x900x180 mm


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail