MASKIN AB
ERLANDSSON & HJORTH

AAA
Category:VARIOUS / DIVERSE
Stock number:Strap o Matic

Bandmaskin Strap-O-Matic HS
Bandmaskin Strap-O-Matic HS
För omslag av plastband


Denna info är upprättad efter bästa förmåga - men är inte bindande i detalj
This info is to the best of our knowledge - but is not binding in detail